Ontmoet Tigerteam: Werk en Ondernemerschap

Nadat in september 2015 de implementatie van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is gestart, kreeg het samenstellen van de verschillende Tigerteams prioriteit. Tigerteams die in samenspraak met het secretariaat invulling geven aan het realiseren van alle geplande resultaten. Daarvoor is op zoek gegaan naar een team van professionals met passie, die verschillende organisaties vertegenwoordigen. En dat is gelukt! De eerste resultaten en producten zijn inmiddels een feit en met trots presenteren wij dan ook het team Werk en Ondernemerschap:

fofo chiquita(3)
Chiquita Groenewoud-Kotzebue, Beleidsadviseur Economische Ontwikkeling en Innovatie (MEO)
Dit Tigerteam is een belangrijk platform voor overleg en samenwerking. Wat ons ook erg aanspreekt is de integrale aanpak waarbij er aandacht is voor alle belangrijke aspecten van ontwikkeling van onze jongeren. Vanuit het Ministerie van Economische Ontwikkeling proberen we bij de uitvoering van onze projecten waar mogelijk jongeren te betrekken. Verder helpen we meedenken aan oplossingen en staan we open voor suggesties vanuit de groep. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren bijdragen aan de economische ontwikkeling van Curaçao, als kleine ondernemers of werknemers.

Jenny Schultz, Medewerker Economische Ontwikkeling en Innovatie (MEO)
Foto onbeschikbaar

foto shekinah
Shekinah Dare, Econoom (Centrale Bank)
In het team “Werk & Ondernemerschap” werk ik aan de sectie “Jong ondernemerschap”. Het uiteindelijke doel is om jong ondernemerschap op Curaçao te stimuleren en ervoor te zorgen dat zowel de huidige als de nieuwe jonge ondernemers de juiste begeleiding krijgen om hun bedrijf succesvol te kunnen opereren. Om een totaal beeld te krijgen van de huidige situatie, zijn wij momenteel bezig met het inventariseren van bestaande evenementen om jong ondernemerschap te stimuleren en welke instanties te maken hebben of een bijdrage leveren aan jong ondernemerschap.

foto nancy
Nancy Winklar-Abendanon, Projectleider (SIGE)
Binnen mijn werk ben ik altijd betrokken geweest bij projecten met jongeren als doelgroep. Ik ben erg voor een integrale aanpak, omdat ik vind dat ontwikkeling van jongeren meerdere aspecten kent dan alleen werk en onderwijs. Ook sociale ontwikkeling, kritisch denken en vrijetijdsbesteding bij jongeren zijn belangrijk. Gelukkig is er middels de Tigerteams ook oog voor deze thema’s binnen het Actieprogramma en daarom draag ik graag mijn steentje bij.

Screenshot_2016-05-25-10-08-25-1
Muriël Mamber, Adviseur Consulent Sociaal Ondernemerschap (SOAW)
Gedurende afgelopen zes jaar waarin ik mijn ervaring heb mogen opdoen binnen de sociaal economische sector ben ik vaak in aanmerking gekomen met verschillende projecten. Van Sociaal Economisch Initiatief (SEI) projecten tot aan kleinschalige leer-werktrajecten. Niet alleen heb ik ervaring met projecten maar ook met het begeleiden en controleren van projecten. Vaak blijft efficiënt beleid op het gebied van jongerenontwikkeling achterwege en/of wat je vaak ziet is dat de sectoren arbeid en onderwijs niet goed genoeg op elkaar afgestemd, met alle gevolgen van dien voor deze doelgroep. Als jongere ben ik erg blij met dit jongerenprogramma omdat de focus daadwerkelijk ligt op jongeren en hun behoeften. Samen vormen wij een dynamisch Tigerteam die graag meehelpt aan de ontwikkeling van onze jongeren en onze dushi Kòrsou!

13240766_1226998133990848_5785795491573115836_n2
Gofrie van Lieshout, Projectleider team Werk & Ondernemerschap
De thema’s ontwikkeling, scholing en arbeid lopen als een rode draad door alle functies die ik in het verleden heb vervuld. In combinatie met mijn ervaringen als project- en facility manager kan ik die kennis prima inzetten om bij te dragen aan de kansen voor jongeren in onze samenleving. De arbeidsmarkt, overheid en onderwijsveld van Curaçao zijn mij bekend en als projectleider van het themagebied Werk & Ondernemerschap vind ik het fantastisch om samen met professionals de uitdagingen aan te gaan die er liggen op het gebied van jeugdwerkloosheid. De bereidheid om samen te werken en kennis en capaciteit beschikbaar te stellen geven veel vertrouwen dat we samen de goede richting in gaan!

Werkgroep Werk & Ondernemerschap: focus eerste half jaar 2016
Het aandachtsgebied Werk & Ondernemerschap is breed en er zijn al veel initiatieven om jongeren te begeleiden naar betaalde arbeid of om te starten als ondernemer. De focus zal dan ook vooral liggen op het inventariseren van bestaande trajecten en verdere samenwerking en afstemming te stimuleren. Dit om te kunnen aanhaken, overlap te voorkomen en plannen gericht uit te kunnen werken voor het maken van een efficiencyslag. Binnen dit kader worden ook de bestaande leer-werktrajecten in kaart gebracht. Zowel binnen het reguliere beroepsonderwijs als daarbuiten. Doel is te komen tot een optimaal aanbod en the best match voor jongeren, die om diverse redenen buiten het reguliere traject vallen. De werkgroep gaat tevens aan de slag met een campagne ten behoeve van bewustwording van de verantwoordelijkheid van zowel de werkgevers als de jongeren zelf, als het gaat om het oplossen van de hoge jongerenwerkloosheid.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)