BÈK BANKO DI KONOSEMENTU

Child Abuse: A common problem in Curaçao?

pdf 522.98 Kb
K. Klein, A.A. Boersma, B. Meyboom- de Jong, J. De Bruijn
Gezondheid & Welzijn
2013

Deskripshon

Prevalentie onderzoek van kindermishandeling op  Curaçao onder leerlingen tot 17 jaar. De enquête biedt inzicht in de incidentie, prevalentie en verschillende vormen van kindermishandeling onder de scholieren, als ook de mate van hun vertrouwen in huisartsen als zorgverleners op het gebied van kindermishandeling.

Klik op de link voor de volledige rapportage.

Lòg in

Wachtwoord kwijt? (Sera)