BÈK BANKO DI KONOSEMENTU

Jong (&) moeder. Een inventariserend onderzoek naar de situatie van tienermoeders op de Nederlandse Antillen

pdf 364.32 Kb
Elly Hellings
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)
Gezondheid & Welzijn
2010

Deskripshon

Het in kaart brengen van aantallen tienermoeders op de eilanden van de Nederlandse Antillen,de situatie waarin ze verkeren en op welke manier er vanuit de samenleving wordt ingespeeld op hun situatie.”

Lòg in

Wachtwoord kwijt? (Sera)