Jeugdadviesraad presenteert manifest aan de Gouverneur van Curaçao

WILLEMSTAD – Op woensdag 15 maart heeft de Jeugdadviesraad van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling hun manifest gepresenteerd en aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling is verantwoordelijk voor de implementatie van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020. Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft als doel dat alle kinderen en jongeren tot 24 jaar op Curaçao de kans en mogelijkheid moeten krijgen om zich positief te kunnen ontwikkelen. De Jeugdadviesraad heeft dus als doel: een brug slaan tussen de ‘beleving en mening van jongeren’ en ‘ideeën en beleid van de overheid en/of maatschappelijk veld’. De Jeugdadviesraad is dus een klankbord dat het Actieprogramma Jeugdontwikkeling gevraagd en ongevraagd van advies zal voorzien en activiteiten zal organiseren om meer jeugdparticipatie te stimuleren en jongeren erbij te betrekken.

De eerste stap van de Jeugdadviesraad was om een manifest te ontwikkelen waarin zij hun prioriteiten en activiteiten voor de komende periode vastleggen. Het manifest bestaat uit 6 speerpunten voor de thema’s van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling,  ‘onderwijs en opvang’ en ‘werk en ondernemerschap’.

Deze speerpunten zijn:

  • Alle scholen een actieve leerlingenraad moet hebben. Een leerlingenraad is belangrijk om jongeren te bekrachtigen en om participatie van jongeren in besluitvorming binnen scholen te stimuleren.
  • Jongeren moeten meer kansen krijgen om te leren over onze eigen geschiedenis en cultuur. Als jongeren meer leren over onze eigen multi-culturele geschiedenis, leren ze zichzelf ook beter kennen.
  • Het onderwijs op Curaçao moet jongeren de kans bieden om meer praktische ervaring op te doen. Het hoger onderwijs, bijvoorbeeld VSBO-TKL en HAVO/VWO geeft jongeren nu nog niet de kans om een (snuffel)stage te kunnen lopen.
  • De Jeugdadviesraad wil meer informatie beschikbaar maken over het solliciatieproces op Curaçao en trainingen faciliteren. Jeugdwerkloosheid is hoog op Curaçao en jongeren hebben moeite om werk te vinden.
  • De doelen en incentieven van Lei di Bion geëvalueerd moeten worden geëvalueerd en zal, na in gesprek gaan met relevante stakeholders, met voorstellen komen om het aantrekkelijker te maken voor jongeren, werkgevers en de overheid.
  • De Jeugdadviesraad wil mogelijkheden onderzoeken om kennisoverdracht  aan jongeren te faciliteren binnen bedrijven en organisaties.

De 9 jongeren legden uit dat het manifest het resultaat is van consultaties om de consensus te zoeken en dat ze weinig hebben gestemd tijdens het proces. Ze hebben een training gekregen vanuit de VN en besloten, “Als 193 landen tot consensus kunnen komen, dan kunnen wij dat met 9 ook.”

Het manifest wordt binnenkort ook met andere stakeholders besproken om tot gezamenlijke activiteiten te komen.

Download het Manifest hier: manifesto-2

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)