TERUG KENNISBANK

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao: Een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao

pdf 1.26 Mb
L. Rückert
Gezondheid & Welzijn
2008

Omschrijving

In deze scriptie wordt de aard, omvang en impact van relationeel geweld op de gezondheid  op Curaçao onderzocht. De probleemstelling in dit onderzoek is: ‘Wat is de aard en omvang van relationeel geweld op Curaçao, welke impact heeft relationeel geweld op de gezondheid en hoe ervaren slachtoffers en daders het geweld?’.  Uit de enquêtes blijkt dat meer dan de helft van de respondenten heeft aan gegeven ooit slachtoffer te zijn geweest van enige vorm relationeel geweld. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de respondenten toegeeft ooit dader te zijn geweest van agressie en geweld in de huiselijke kring. Mannen en vrouwen geven tevens even vaak aan dader te zijn van relationeel geweld. Slachtoffers wijzen vooral ouders, partners en ex-partners aan als dader.  Uit de antwoorden van de respondenten blijkt verder dat slachtoffers van relationeel geweld in het afgelopen jaar slechter oordelen over hun welzijn en meer contact hebben met zorgverleners.  Tot slot blijkt uit het onderzoek dat slachtoffers van lichamelijk geweld tijdens of na het geweld vooral machteloosheid en angst ervoeren.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)