TERUG KENNISBANK

Kwaliteitszorg & docentprofessionalisering: Ontwerp van een handboek kwaliteitszorg gericht op docentprofessionalisering

pdf 729.82 Kb
M. ter Braack
Onderwijs & Opvang
2009

Omschrijving

Het handboek is ontwikkeld aan de hand van de Rapid Prototyping Method en kenmerkt zich door vier fases. In de eerste fase is door middel van een literatuuronderzoek onderzocht hoe docentprofessionalisering geïntegreerd kan worden in een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem. In de tweede fase zijn interviews afgenomen met respondenten van beoordeelde en beoordelende instanties en zijn aanvullend op deze interviews documenten geanalyseerd. Het doel hiervan was het in kaart brengen van de eisen die door de NVAO gesteld worden aan kwaliteitszorg en de manier waarop deze geïntegreerd kunnen worden binnen een kwaliteitszorgsysteem met als streefdoel docentprofessionalisering. In de derde fase zijn interviews afgenomen met respondenten van de UNA en de FdTW en zijn aanvullend op deze interviews documenten geanalyseerd. Het doel hiervan was het in kaart brengen van de huidige situatie en de verbetermogelijkheden op het gebied van kwaliteitszorg en de manier waarop deze verwerkt kunnen worden in het handboek kwaliteitszorg gericht op docentprofessionalisering. Als laatste zijn interviews afgenomen met onafhankelijke externen en is screening uitgevoerd door de onderzoekers zelf. Het doel hiervan was het evalueren van de wijze waarop het handboek aan gestelde eisen en ontwerprichtlijnen voldoet. Uit het onderzoek zijn drie richtlijnen naar voren gekomen voor het ontwikkelen van een handboek kwaliteitszorg gericht op docentprofessionalisering. Het handboek kwaliteitszorg moet (1) samenhangend, continu en systematisch zijn, (2) belanghebbenden in samenhang betrekken en (3) toewerken naar verbetering en verantwoording.

Klik op de link voor het volledige rapport.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)