TERUG KENNISBANK

Relatie tussen persoonlijkheidseigenschappen en risicogedrag bij Antilliaanse jongeren op Curaçao

C.L.W. van Geffen, T.T. Gumbs
Veiligheid
2005

Omschrijving

In dit onderzoek wordt de vraag gesteld in hoeverre risicogedrag van Antilliaanse jongeren op Curaçao te voorspellen is, aan de hand van een aantal persoonlijkheidskenmerken. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar de verschillen tussen risicojongens (dat zijn jongens in een internaat en in een jeugdgevangenis) en jongens op de middelbare school en naar de verschillen tussen jongens en meisjes op de middelbare school. Ook wordt er onderzocht in welke mate toekomstoriëntatie een rol speelt bij het voorspellen van risicogedrag bij de bovengenoemde groepen.Uit de resultaten blijkt dat er enkele persoonlijkheidskenmerken zijn die correleren met de verschillende vormen van risicogedrag. Dit is met name terug te zien bij de persoonlijkheidskenmerken normoverschrijdende spanningsbehoefte, zelfhandhavingsagressie en zelfwaardering met betrekking tot gedragshouding. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat de risicojongens over het algemeen meer risicogedrag vertonen dan de jongens op de middelbare school. Voornamelijk voor delinquent gedrag is het verschil groot. Als we kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes op de middelbare school dan is te zien dat er verschillen zijn voor riskant verkeersgedrag, spijbelen en delinquent gedrag. De jongens scoren op al deze risicogedragingen hoger dan de meisjes.

Klik voor het volledige rapport op de link.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)