Resultaten
  • Digitale Kennisbank jeugdontwikkeling; beschikbaar stellen van rapporten en data op het gebied van jeugd.
  • Jeugdmonitor; Inzicht in jeugdontwikkeling gezien door de ogen van kinderen en jongeren. Successen en uitdagingen in het kader van jeugdontwikkeling in kaart brengen. Hier wordt gebruik gemaakt van de 'The Developmental Assets Profile (DAP) van Search Institute.
  • Meer kennis van en informatie over kwetsbare groepen; 0-4 jarigen, jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap, LVB-ers, adolescenten en LHBT Jongeren.

Ondersteuning

Wij delen rapporten en data over de Curaçaose jeugd. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de inrichting van onderzoeksprojecten (of stage opdrachten).

Organisaties in het jongerenveld die data wensen te verschaffen kunnen contact met ons opnemen.

Publicaties

Hier vindt u alle door Plataforma Nashonal pa Desaroyo di Hubentut ontwikkelde downloadbare publicaties.

Factsheet Licht Verstandelijk Beperking (LVB)
Nationaal Platform Jeugdontwikkeling
07 April 2017
Nederlands
2017
Inventarisatie Leerwerktrajecten
Nationaal Platform Jeugdontwikkeling
14 March 2017
Nederlands
2017
Rapport Opleiding & Arbeid
Nationaal Platform Jeugdontwikkeling
01 December 2016
Nederlands
2016
Factsheet Schooldropouts
Nationaal Platform Jeugdontwikkeling
13 December 2016
Nederlands
2016
Documenten

Hier vindt u rapportages, onderzoeken, verslagen, scripties en statistieken rond het thema jeugd. U kunt ze sorteren op titel, instelling, thema en jaar van publicatie. Deze verzameling groeit permanent, mocht u aanvullingen hebben kunt u mailen naar onderzoek@desaroyodihubentut.cw

TITELORGANISATIETHEMATAALJAAR
De rol van taal in het Curaçaose onderwijs, J. Kibbelaar(pdf, 1.21 Mb) Universiteit van Amsterdam Onderwijs & Opvang Nederlands 2012
Eetbare schooltuin Curaçao, L. Locci(, 0.0) Universiteit Wageningen Gezondheid & Welzijn Engels 2015
Kinderen van Curaçao, R. van Kreij & M. Heuijmans(pdf, 492.48 Kb) Universiteit Utrecht Wonen & Leefomgeving Nederlands 2014
Komishon akshon sosial (1996). Een sociaal actieprogramma, Komishon Akshon Sosial (pdf, 251.91 Kb) Komishon Akson Sosial Werk & Ondernemerschap Nederlands 1996
De staat van het onderwijs – onderwijsverslag 2012/2013, A.S. Roeters(, 0.0) Inspectie van het onderwijs Onderwijs & Opvang Nederlands 2014
Aan de slag! Van sociale nood naar economisch perspectief, Komishon akshon sosial(pdf, 251.91 Kb) Komishon akshon sosial Wonen & Leefomgeving Nederlands 1996
Kansen op de Arbeidsmarkt: Samenvatting Haalbaarheidsonderzoek opleidingen Uiterlijke Verzorging, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Curaçao(pdf, 179.53 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Curaçao Werk & Ondernemerschap Nederlands 2014
Quickscan Koeltechniek 2013, KBB(pdf, 78.07 Kb) Ministerie van Economische Ontwikkeling Onderwijs & Opvang Nederlands 2013
Quickscan ICT 2013, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao(pdf, 265.77 Kb) Ministerie van Economische Ontwikkeling Werk & Ondernemerschap Nederlands 2013
Quickscan Bouw 2012, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao(pdf, 288.91 Kb) Ministerie van Economische Ontwikkeling Werk & Ondernemerschap Nederlands 2012
Intermediair Magazine – De toekomst van werk, J. Bijlsma(, 0.0) Intermediair Magazine Werk & Ondernemerschap Nederlands 2015
Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek Pipita Basisschool Willemstad, Inspectie van het Onderwijs(pdf, 99.96 Kb) Inspectie van het Onderwijs Onderwijs & Opvang Nederlands 2011
Een vervolgonderzoek naar kwaliteit, kwantiteit en kostprijzen van kindercentra op Curaçao, E. Hellings(pdf, 578.30 Kb) Servisio di Asuntu di Enseñansa & Servisio di Kultura i Edukashon Onderwijs & Opvang Nederlands 2009
Kwaliteit en kwantiteit Kindercentra Curaçao(, 0.0)
Ayó òf te aweró?, M. Groot, R. Pin & D. Vasquez Villaseca(, 0.0) Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Wonen & Leefomgeving Nederlands 2014
Transformatie van Gouvernements Opvoedingsgesticht naar Jeugd correctie-instituut, M.M.M. van der Wal(pdf, 353.13 Kb) Universiteit van Amsterdam Veiligheid Nederlands 2010
Analyse jeugdaanpak Nederlandse Antillen, Federatie Antilliaanse Jeugdzorg(, 0.0) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Wonen & Leefomgeving Nederlands 2004
Ruimte voor de jeugd, F. Alberto & R. Toré(pdf, 1.36 Mb) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Wonen & Leefomgeving Nederlands 2003
Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire, W. Faber, S. Mostert, J.M. Nelen, A.A.A. van Nunen & C. la Roi(, 0.0) Faber Organisatievernieuwing & Vrije Universiteit Amsterdam Veiligheid Nederlands 2007
Terug naar Curaçao? Hoogopgeleide Curaçaoënaars voor de keuze, H. Entzinger & G. Touburg(pdf, 1.01 Mb) Stichting Kennis voor Curaçao Wonen & Leefomgeving Nederlands 2011
Dienst cultuur & educatie 2006-2009, Dienst Cultuur en Educatie & Federatie Antilliaanse Jeugdzorg(pdf, 573.94 Kb) Hubentut den Desaroyo Onderwijs & Opvang Nederlands 2006
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid op de scholen van de VPCO, M. Dekker(pdf, 1.05 Mb) Universiteit van Utrecht Onderwijs & Opvang Nederlands 2014
Population Projections 2015-2050, M. ter Bals(, 0.0) Central Bureau of Statistics Curaçao Gezondheid & Welzijn Engels 2015
Statistical Orientation Curaçao 2014, Central Bureau of Statistics Curaçao(, 0.0) Central Bureau of Statistics Curaçao Gezondheid & Welzijn Nederlands 2014
Kwaliteitszorg & docentprofessionalisering, M. ter Braack (pdf, 729.82 Kb) University of Twente Onderwijs & Opvang Nederlands 2009
Onderzoeksrapportage Midterm Evaluatie OJSP 2008 – 2012 Curaçao en Sint Maarten, Andersson Elffers Felix(pdf, 226.16 Kb) Andersson Elffers Felix Onderwijs & Opvang Nederlands 2011
Ontwikkeling van de deelname aan hoger onderwijs en de toename van hoogopgeleiden op Curaçao, Carlien de Witt Hamer(, 0.0) Modus Statistisch Magazine Onderwijs & Opvang Nederlands 2014
De rol van machismo / marianismo in het leven op Curaçao, M. Temmink(pdf, 363.00 Kb) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2005
Relatie tussen persoonlijkheidseigenschappen en risicogedrag bij Antilliaanse jongeren op Curaçao, C.L.W. van Geffen, T.T. Gumbs(, 0.0) Veiligheid Nederlands 2005
Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao: Een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao, L. Rückert(pdf, 1.26 Mb) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2008
Wat zal de toekomst brengen? Onderzoek naar de toekomstoriëntatie van jongeren op Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba, J. Jacobs, K. Beerendonk(pdf, 412.31 Kb) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2006
Kwaliteitszorg & docentprofessionalisering: Ontwerp van een handboek kwaliteitszorg gericht op docentprofessionalisering, M. ter Braack(pdf, 729.82 Kb) Onderwijs & Opvang Nederlands 2009
Factsheet Licht Verstandelijk Beperking (LVB), Merel Griffith(pdf, 1.96 Mb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Gezondheid & Welzijn Nederlands 2017
Criminaliteit en de opinie van respondenten over herstelrecht op Curaçao in 2014, Centraal Bureau voor de Statistiek(pdf, 1.46 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Veiligheid Nederlands 2014
Huishoudens in Curaçao – Census 2011, E. Maduro-Jeandor(pdf, 1.14 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Nederlands 2014
Gezondheid en Beperkingen in Curaçao – Census 2011, Wendy Brouwer(pdf, 6.60 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheid & Welzijn Nederlands 2014
Demography of Curaçao – Census 2011, Menno ter Bals (pdf, 3.86 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Engels 2014
Statistical Yearbook 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek(pdf, 2.43 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Engels 2015
Project Maatschappelijk Herstel, M. Fahrenfort, M. Francisca, D. Heymans, B. Mercera, I. Picus, M. Pinedo, L. Roosberg, N. van Wijk, M(pdf, 178.83 Kb) Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid Gezondheid & Welzijn Nederlands 2005
Inventarisatie Leerwerktrajecten, Gofrie van Lieshout(pdf, 1.04 Mb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Werk & Ondernemerschap Nederlands 2017
‘bala bin, bala bai’: Een onderzoek naar criminele jeugdgroepen op Curaçao, Catharina van Bentum(pdf, 366.96 Kb) Veiligheid Nederlands 2008
Rapport Opleiding & Arbeid, Gofrie van Lieshout, Elly Hellings(pdf, 683.64 Kb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Werk & Ondernemerschap Nederlands 2016
Statistical Orientation Curaçao 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek(pdf, 428.78 Kb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Engels 2013
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Curaçao 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek(pdf, 450.51 Kb) Centraal Bureau voor de Statistiek Werk & Ondernemerschap Nederlands 2013
Statistical Yearbook Curaçao 2012, Centraal Bureau voor de Statistiek(pdf, 1.02 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Nederlands 2013
Inkomens en inkomensverdelingen in Curaçao. Publicatiereeks Census 2011, Francis Vierbergen(pdf, 3.53 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheid & Welzijn Nederlands 2011
Woningbehoefte onderzoek, Fanny Alberto & Mike Jacobs(pdf, 1.26 Mb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Nederlands 2008
Scholierenonderzoek Communities That Care, Sean de Boer, Willemijn Roorda, Harrie Jonkman & Marga van Aalst(pdf, 215.76 Kb) Centraal Bureau voor de Statistiek Wonen & Leefomgeving Nederlands 2006
Factsheet Schooldropouts, Merel Griffith-Lendering(pdf, 107.23 Kb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Onderwijs & Opvang Nederlands 2016
Factsheet Steenrijk-Kustbatterij, Merel Griffith-Lendering(pdf, 381.81 Kb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Wonen & Leefomgeving Nederlands 2016
National Report: The Curaçao Global School-based Student Health Survey (GSHS) Study 2015, Soraya Verstraeten(pdf, 1.72 Mb) Volksgezondheid Instituut Curaçao Gezondheid & Welzijn Engels 2015
De competentiebeleving van delinquente jongeren op Curaçao, N. Cijntje(pdf, 639.12 Kb) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2013
“We are deeply rooted”: Een onderzoek naar werken, leren en terugkeer om het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken, Rafaëlle van Engers-Lobbrecht, Jet van Gaalen(pdf, 1.34 Mb) Directie Koninkrijksrelaties (BZK) en PBLQ Werk & Ondernemerschap Nederlands 2016
Bo Bario: Wat willen jongeren in hun wijk., Merel Griffith-Lendering(pdf, 1.61 Mb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Wonen & Leefomgeving Nederlands 2016
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid op de scholen van de VPCO. Een diepteonderzoek naar de huidige stand van zaken en het gewenste toekomstperspectief op Curaçao, Marianne Dekker(pdf, 1.05 Mb) Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Onderwijs & Opvang Nederlands 2014
Kinderen van Curaçao: Nationale identiteitsvorming door middel van Tambú en Tumba op Curaçao, Roos van Kreij, Melanta Heuijmans(pdf, 497.35 Kb) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2014
Terug naar Curaçao? Hoog opgeleide Curaçaoënaars voor de keuze, Han Entzinger en Giorgio Touburg(pdf, 1.01 Mb) Stichting Kennis voor Curaçao Werk & Ondernemerschap Nederlands 2011
Specificity of cognitive distortions to anti social behaviours, A. Barriga, M.A. Hawkins, C.R. Camelia(, 0.0) Gezondheid & Welzijn Engels 2008
How Much Do They Know About Sexual Health? Knowledge and Information-Seeking Behaviors of Spanish-Speaking Immigrant Adolescents in Curacao, Netherlands Antilles, J. Hammers, S.P. Rao, M.P. Banegas(, 0.0) Gezondheid & Welzijn Engels 2010
Risk factors for Domestic Violence in Curaçao, Nikil van Wijk, Jeanne de Bruijn(pdf, 1002.63 Kb) Gezondheid & Welzijn Engels 2012
Silent gains: Instituto Buena Bista and art as catalyst among Curaçaoan youth, Iberia Pérez González(, 0.0) Instituto Buena Bista Onderwijs & Opvang Engels 2010
Ayó òf te aweró? Een onderzoek naar migratie-intenties en de belemmerende en bevorderende factoren rondom remigratie naar Curaçao, Maartje Groot, Renske Pin, Diego Vasquez Villaseca (pdf, 2.90 Mb) Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Werk & Ondernemerschap Nederlands 2014
Aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarktpositie van jongeren op Curaçao, Shekinah Dare(pdf, 1.33 Mb) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2015
Atakando Pobresa: Armoede bestrijding door integrale wijkaanpak, Herman George, Wim Hoogbergen, Susan Huybregts, Dirk Kruijt, William de Luca, Ruud Wijngaarde(pdf, 1.03 Mb) Reda Sosial Wonen & Leefomgeving Nederlands 2003
Stedelijke fragmentatie op Jamaica en Curaçao, Rivke Jaffe(pdf, 171.84 Kb) Wonen & Leefomgeving Nederlands 2006
Consciousness-Based Rehabilitation of Inmates in the Netherlands Antilles: psychosocial and cognitive changes., Mark A. Hawkins PhD , Charles N. Alexander , Frederick T. Travis , Carl R. T. Camelia , Kenneth G. Walton , Christian F. Durchholz & Maxwell V. Rainforth (, 0.0) Veiligheid Engels 2003
Baseline study Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire, W. Faber, S. Mostert, J.M. Nelen, A.A.A. van Nunen, C. la Roi (pdf, 5.99 Mb) Faber Organisatieontwikkeling en Vrije Universiteit Amsterdam Veiligheid Nederlands 2007
“We waren gewoon een vriendengroep die blauw ging dragen”. Jeugdbendes naar Amerikaans model in Nederlandse steden en op Curaçao., Marion van San en Catharina van Bentum(pdf, 195.32 Kb) Veiligheid Nederlands 2009
De aantrekkingskracht van gevaarlijke mannen (rede bij aanvaarding Leerstoel Jeugd en Educatie van Antillianen Universiteit Utrecht en University of Curaçao/ UNA), Marion van San(pdf, 153.64 Kb) Veiligheid Nederlands 2009
Jeugdreclassering op Curaçao. Inspectieonderzoek van de Raad voor rechtshandhaving naar het bestaan, de opzet en de werking van jeugdreclassering op Curaçao., Raad voor Rechtshandhaving (pdf, 775.63 Kb) Raad voor Rechtshandhaving Veiligheid Nederlands 2012
Detentie van Jeugdigen in Curaçao, Annemarie Marchena - Slot(pdf, 1.76 Mb) Veiligheid Nederlands 2012
De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao. Een onderzoek onder opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar., M. Zeeman, J. Hermanns, P. Hoffenaar, M. Grootens- Tecla, J. Alberts. (pdf, 155.58 Kb) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2007
De Curaçaose Jeugd over zichzelf en gezien door anderen, Valdemar Marcha, Paul Verweel en Jacqueline Werkman(, 0.0) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2010
Attitude toward contraception and abortion among Curaçao women. Ineffective contraception due to limited sexual education?, M. van den Brink, A. Boersma, B. Meyboom- de Jong en J. de Bruijn(pdf, 305.33 Kb) Gezondheid & Welzijn Engels 2011
Termination of pregnancy in Curaçao: Need for improvement of Sexual and Reproductive Healthcare, A.A. Boersma, J. A. Bruijn, B. Meyboom-de Jong en G. Kleiverds(pdf, 110.74 Kb) Gezondheid & Welzijn Engels 2012
Child Abuse: A common problem in Curaçao?, K. Klein, A.A. Boersma, B. Meyboom- de Jong, J. De Bruijn(pdf, 522.98 Kb) Gezondheid & Welzijn Engels 2013
Sportbeleid 2013 – 2017. Naar de sportieve curacaose samenleving; actief, gezond en patriottistisch., Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport(pdf, 1.18 Mb) Ministerie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Gezondheid & Welzijn Nederlands 2013
Nationale Gezondheids Enquête Curaçao 2013, Soraya Verstraeten, Iralice Jansen, Renske Pin, Wendy Brouwer(pdf, 1.55 Mb) Volksgezondheid Instituut Curaçao Gezondheid & Welzijn Nederlands 2013
Onderzoeksrapportage Midterm Evaluatie OJSP 2008 – 2012 Curaçao en Sint Maarten, Andersson Elffers Felix(pdf, 1.58 Mb) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Onderwijs & Opvang Nederlands 2011
Hubentut den Desaroyo. Jeugdbeleidsplan voor het eilandgebied Curaçao voor de periode 2006 -2009, Dienst Cultuur en Educatie, Federatie Antilliaanse Jeugdzorg(pdf, 573.94 Kb) Dienst Cultuur en Educatie, Federatie Antilliaanse Jeugdzorg Onderwijs & Opvang Nederlands 2009
Regionale migratie en integratie op Curaçao, Jeanne de Bruijn, Maartje Groot(pdf, 1.77 Mb) Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Gezondheid & Welzijn Nederlands 2014
De situatie van kinderen en jongeren op Curaçao: hoofdbevindingen en aanbevelingen, Mark Wijne(pdf, 345.87 Kb) UNICEF Gezondheid & Welzijn Nederlands 2013
Factsheet Jeugdwerkloosheid Curaçao, Gofrie van Lieshout(pdf, 113.71 Kb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Werk & Ondernemerschap Nederlands 2016
Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao. Een integrale, participatieve en positieve aanpak, Elly Hellings(pdf, 17.90 Mb) Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Onderwijs & Opvang Nederlands 2015
Evaluatieverslag Yave 2007-2013, Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)(pdf, 875.28 Kb) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2014
Jong (&) moeder. Een inventariserend onderzoek naar de situatie van tienermoeders op de Nederlandse Antillen, Elly Hellings(pdf, 364.32 Kb) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2010
Analyse Jeugdaanpak Nederlandse Antillen; een overzicht van de verschillende inhoudelijke en financiële initiatieven binnen het jeugdbeleidskader op de Nederlandse Antillen, Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)(pdf, 263.92 Kb) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Onderwijs & Opvang Nederlands 2004
Ruimte voor de jeugd; een inventarisatie onderzoek naar bestaande faciliteiten voor kinderen en jongeren in verschillende wijken van Curacao, Francis Alberto, Roxanne Tore (pdf, 1.36 Mb) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Wonen & Leefomgeving Nederlands 2003
Mala mucha bou palu – de belevingswereld en normen- en waardenstelsel op Curacao en Bonaire, A. de Vries(pdf, 469.42 Kb) Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Gezondheid & Welzijn Nederlands 2003
Haalbaarheidsonderzoek Beroepsopleidingen Uiterlijke Verzorging, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 179.38 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2014
Onderzoek meerwaarde leermeester training., Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 1.49 Mb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2014
Klaar voor de arbeidsmarkt?, Elly Hellings, IndigoBlue Consult, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 895.17 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2012
Quickscan MKB-retail 2013; Vraag & aanbod personeel in de retail sector, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 390.36 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2013
Quickscan Hospitality 2014; Vraag & aanbod personeel in de Hospitality sector, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 1.43 Mb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2014
Quickscan Koeltechniek 2013; Vraag & aanbod personeel in de Koeltechniek sector, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 78.07 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2013
Quickscan Juridisch 2013; Vraag & aanbod personeel in de Juridische sector, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 200.40 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2013
Quickscan Bakkerij 2013, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 78.27 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2013
Quickscan ICT 2012; Vraag & aanbod personeel in ICT sector, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 265.77 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2012
Quickscan Bouw 2012; Vraag & aanbod personeel in de bouw sector, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB)(pdf, 288.91 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2012
Arbeidsmarktonderzoek Kansen en randvoorwaarden voor jongeren van de Sociale Vormingsplicht, Gofrie van Lieshout, Elly Hellings, Samuel Velasquez(pdf, 795.38 Kb) Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) Werk & Ondernemerschap Nederlands 2014

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)