Met integraal jeugdbeleid meer kansen voor jongeren

WILLEMSTAD — In een volle zaal in het  Hilton Hotel op Curacao, vond vrijdag 4 november 2016 een intereilandelijke conferentie over jeugdontwikkeling plaats.  Het thema van deze conferentie was: Met Integraal Jeugdbeleid, meer Kansen voor Jongeren. De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door de regering van Curaçao, de Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Curaçao. Het doel van de conferentie was om met bestuurders en professionals kennis en ervaringen uit te wisselen over de ontwikkelingen in het jeugdbeleid op elk van de zes Caribische eilanden.

De conferentie werd geopend met een interessante toespraak van Minister-president van Curaçao dr. Ben Whiteman, waarin hij toelichtte dat het vooral belangrijk is om jongeren weerbaar te maken tegen risicofactoren en hen de juiste vaardigheden aan te reiken om zich te kunnen ontplooien in de 21ste eeuw. Vervolgens kregen de deelnemers een inspirerende videoboodschap van H.M. Koningin Maxima te zien. De koningin benadrukte haar betrokkenheid en die van de koning met het thema jeugdontwikkeling en specifiek met het voorkomen van vroegtijdige schooluitval, omdat dat immers veel effect heeft op het toekomstperspectief van jongeren. Dit is ook één van de belangrijkste doelstellingen van het 4-jarige programma Kansen voor Jongeren, waar 15 organisaties op 5 eilanden aan mee doen. Samenwerkende fondsen startte 3 jaar geleden het programma Kansen voor Jongeren vanuit de constatering dat alle eilanden te maken hebben met hoge percentages schooldropouts. De organisaties zijn nu al 3 jaar bezig met het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot hun projecten om jongeren in school te houden of in alternatieve vormen van scholing zoals leer-werktrajecten. Programmaleider Freek Mekking stond tijdens het ochtendprogramma van de conferentie Jeugdontwikkeling dan ook stil bij de huidige resultaten van het Kansen voor Jongerenprogramma en de noodzaak om deze organisaties te blijven steunen.

Op dit moment zijn alle eilanden ook bezig het lokale jeugdbeleid opnieuw vorm te geven. De conferentie Jeugdontwikkeling bood een unieke kans om de stand van zaken, maar ook de succesverhalen en de uitdagingen met elkaar te delen. In de vorm van een panel gingen vertegenwoordigers van Aruba mevr. Sacha Geerman van Directie Sociale Zaken Aruba, van Curaçao mevrouw Judiska Cijntje van Sector Familie & Jeugd Curaçao, van St.Maarten mevrouw Nicole Maccow van Department of Youth en de Rijksvertegenwoordiger van de BES-eilanden dhr. Gilbert Isabella met elkaar in gesprek. Tijdens het panelgesprek werd duidelijk dat de eilanden op concrete gebieden met elkaar kunnen samenwerken. Het middagprogramma stond verder in het teken van praktijkervaring; enkele deelnemers gingen op werkbezoek bij jongerenorganisaties op Curaçao, die deelnemen aan het programma Kansen voor Jongeren. De andere  helft van de deelnemers ging aan de slag met een simulatie over integraal en participatief werken. De dag werd afgesloten met een reflectie op het hele dagprogramma door de Minister van Staat, tevens bijzonder adviseur van de Samenwerkende Fondsen, dhr. Herman Tjeenk Willink.

Er kan teruggekeken worden op een intensieve dag waar veel contacten zijn gelegd of aangehaald, de meerwaarde van samenwerking meer dan duidelijk naar voren kwam en het zelfs tot concrete afspraken is gekomen over het delen van kennis o.a. bij het opzetten van een jeugdmonitor.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)