Nationaal Platform Jeugdontwikkeling

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling wordt aangestuurd vanuit het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling. Dit Platform is in december 2014 per Landsbesluit officieel opgericht en in mei 2015 ook effectief geïnstalleerd. Het Platform heeft als opdracht de uitvoering van het actieprogramma te monitoren en legt hierover verantwoording af aan de Ministerraad. Daarnaast vervult het Platform een rol als klankbord en ambassadeur. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, NGO-vertegenwoordigers en afgevaardigden namens het bedrijfsleven en de vakbonden.

 Leden van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling:

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Secretariaat Jeugdontwikkeling

Het Secretariaat heeft een belangrijke coördinerende en ondersteunende functie naar het Platform Jeugdontwikkeling. Het Secretariaat maakt strategische voorstellen voor het Platform en coördineert de uitvoering van het Actieprogramma middels het opgang brengen en aanjagen van projecten, het beheren van de Kennisbank Jeugd, het organiseren van procesbegeleiding en het verbeteren van de financieringsmogelijkheden, aan de hand van de 4 bovengenoemde actiepunten.

Tigerteams

Per thema is er een projectleider gekozen die een multi-stakeholder projectteam gaat leiden en die ook onderdeel is van het Secretariaat. Tigerteams zijn gemengde multi-stakeholder werkgroepen die per thema aan de slag gaan met het faciliteren van activiteiten. De projectleiders zullen voorstellen voorbereiden en aan het veld voordragen om concrete resultaten te bereiken. Door samenwerking te stimuleren en verschuivingen te katalyseren zal er ruimte gemaakt worden voor nieuwe activiteiten.  

Public-Private partnerships (PPP)

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling kent verschillende kostencomponenten, vooral voor de activiteiten binnen de vijf themagebieden. Er is bereidheid vanuit fondsenorganisaties en de particuliere sector getoond om met de overheid mee te denken en de bij hen beschikbare middelen voor jeugdprojecten op dit kader te laten aansluiten. Het Secretariaat Jeugdontwikkeling zal het beste forum voor afstemming faciliteren en organiseren in de komende periode 2015-2020.   IMG_1100 IMG_5393 IMG_5426 IMG_5510 (1) IMG_9915 IMG_9920 IMG_0416 IMG_0485

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)