Presentatie Jeugdmonitor en Factsheet schooldropouts aan schoolbesturen

WILLEMSTAD —  Tijdens het maandelijkse schoolbesturenoverleg van 11 januari heeft het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling de Factsheet Schooldropout aan alle schoolbesturen gepresenteerd. Het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) alle feiten omtrent schooldropouts op Curaçao op een rij gezet in een overzichtelijke factsheet. Het onderzoeksteam heeft tevens ook een terugkoppeling gedaan over de Jeugdmonitor die op 19 scholen is uitgevoerd. De demografische gegevens van de Jeugdmonitor per school worden binnenkort ook overhandigd aan alle deelnemende scholen.

Een belangrijk uitgangspunt van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling2015-2020 onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling is gefundeerd werken op basis van geverifieerde data. Bestaande kennis en informatie over jeugdontwikkeling wordt door het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling verzameld en geanalyseerd en gedeeld met relevante spelers in het veld en het algemene publiek. In dit kader is er een terugkoppeling georganiseerd met de schoolbesturen.

Het begrip dropout wordt vaak aangehaald op Curaçao, maar waarom en wie allemaal tot deze groep behoren en om hoeveel jongeren het gaat is niet altijd duidelijk. De reden hiervoor is dat er verschillende definities worden gehanteerd, waardoor er ook grote verschillen zijn in de percentages en exacte aantallen die genoemd worden. Om deze ingewikkelde problematiek wat inzichtelijker te maken heeft het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling deze feiten op een rij gezet. Behalve de overhandiging van de Factsheet over schooldropouts hebben leden van de Kennisbank Jeugdontwikkeling de schoolbesturen geïnformeerd over andere publicaties, zoals de factsheets over Jeugdwerkloosheid en Licht verstandelijk Beperking. Deze factsheets staan op de kennisbank van Desaroyo di Hubentut en kan door iedereen gedownload worden.

Tijdens het schoolbesturen overleg kwam de voortgang van de Jeugdmonitor ook aan bod. De Jeugdmonitor is in 2016 afgenomen op diverse scholen van de Dienst Openbare Scholen (DOS), Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs op Curaçao VPCO). De Jeugdmonitor brengt in kaart hoe het met de ontwikkeling van kinderen en jongeren op Curaçao gaat en waar extra aandacht nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdsbesteding en de mate waarin kinderen ondersteuning en zorg beleven. Het onderzoeksteam van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft de Jeugdmonitor al gevalideerd en zijn nu de resultaten aan het uitwerken. Deze zullen ook in de nabije toekomst bekend worden gemaakt aan het publiek.

De factsheet Schooldropouts en alle andere publicaties zijn te vinden op http://www.desaroyodihubentut.cw/kennisbank/.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)