Uitnodiging aan jongeren om 9 kandidaten voor de Jeugdadviesraad van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling te kiezen

WILLEMSTAD— Alle jongeren tussen 12- 30 jaar zijn uitgenodigd om op 1 februari om 5 uur s ‘avonds te Villa Maria de eerste leden van de Jeugdadviesraad van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling te kiezen. Alle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Jeugdadviesraad krijgen de kans om hun visie en prioriteiten in het kader van jeugdontwikkeling te presenteren. De aanwezige jongeren bij Villa Maria zullen de eerste 9 leden kiezen die plaats zullen nemen in de Jeugdadviesraad en die namens andere jongeren hun adviezen uit gaan brengen aan het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling.

Het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling is verantwoordelijk voor de implementatie van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020. Voorzitter Daniel Corsen stelt dat, “Jeugdparticipatie was vanaf het begin aan een belangrijk component in het hele proces; je kan het niet hebben over projecten en beleid om jeugdontwikkeling te realiseren zonder in gesprek te gaan met jongeren zelf over wat zij met betrekking tot hun eigen ontwikkeling belangrijk vinden. In 2015 hebben wij Nationale Jeugddialogen georganiseerd om de beleving van jongeren in het Actieprogramma Jeugdontwikkeling mee te nemen en sindsdien hebben wij ook op verschillende momenten overleggen met jongeren gefaciliteerd. Door een Jeugdadviesraad op te richten zullen wij een regulier klankbord hebben waar wij in gesprek mee kunnen gaan en die ons gaat helpen om jeugdparticipatie verder te bevorderen”. Jeugdparticipatie kent verschillende vormen, en heeft onder andere tot doel jongeren kennis bij te brengen over bestuur (van en land) en het functioneren van overheidsorganen, te denken valt aan jeugdparlementen of jeugdregeringen. Maar het kan ook middels Jeugdadviesraden, en jongerenraden (youth councils), die een brug slaan tussen de beleving en mening van jongeren en ideeën en beleid van het bedrijfsleven, overheid en/of maatschappelijk veld. De Jeugdadviesraad is dus geen jeugdparlement, maar een klankbord dat het Actieprogramma Jeugdontwikkeling gevraagd en ongevraagd van advies zal voorzien en activiteiten om jongeren te betrekken zal organiseren binnen de themagebieden van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling.

De leden van de Jeugdadviesraad zullen door leeftijdsgenoten worden verkozen op 1 februari aanstaande. Voor een periode van maximaal 2 jaar zullen 9 jongeren tussen 14 en 24 jaar betrokken worden bij de invulling en uitvoering van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling en de verschillende themagebieden, waaronder Onderwijs en Opvang, Gezondheid en Welzijn, Werk en Ondernemerschap, Wonen en Leefomgeving en Veiligheid. De Jeugdadviesraad zal structureel betrokken worden om in te spelen op processen van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling maar ook op actuele situaties en vragen vanuit ministeries, organisaties in het veld en jongeren zelf.

Het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling nodigt alle jongeren tussen 12-30 uit om hun kandidaat op 1 februari te steunen. Volgens projectleider Neelam Melwani, “Jij wordt als jongere vertegenwoordigt. Dit is jouw kans om de motivatie van deze jongeren om deel te nemen uit te horen, om vragen te stellen en de kandidaat die jouw voorkeur heeft te kiezen. De Jeugdadviesraad zal met het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling en andere stakeholders in gesprek gaan over de wensen en zorgen van jou als jongeren. Het is dus ook belangrijk dat zij weten dat er andere jongeren zijn die achter hun staan en die hun mening delen. ”Registreren kan via whatsapp +59995683976 en via de FB Pagina.

Voor meer informatie over kandidaten, volg in de komende dagen de FB pagina van Desaroyo di Hubentut.

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)